AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

4,5 mln zł od Miasta Katowice dla Politechniki Śląskiej na wspieranie badań dot. rozwoju zrównoważonego transportu

Nauka

Między innymi tematyka zrównoważonego transportu jest podejmowana podczas V edycji Konferencji Edukacja Dualna „EDUAL” 2021, organizowanej przez Politechnikę Śląską 21 i 22 kwietnia 2021 r. we współpracy z partnerami samorządowymi i biznesowymi, w celu dyskutowania o potrzebach, wyzwaniach i wdrożonych rozwiązaniach w zakresie nowoczesnego kształcenia. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem: inteligentne miasta i mobilność przyszłości, czyli jednego z Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Śląskiej. Na cele badań nad rozwijaniem zrównoważonego transportu na Politechnice Śląskiej Miasto Katowice przekazało Uczelni dotację w wysokości 4,5 mln zł, a firma Alstom wyposażyła dwie pracownie na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Nowoczesne kształcenie akademickie współcześnie nie może odbywać się bez udziału partnerów zewnętrznych, określających praktyczne potrzeby w tym zakresie. Z takiej kooperacji korzystają wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim sami studenci, którzy już na etapie studiów uczą się teorii i praktyki. Pomagają w tym studia dualne umożliwiające nabycie umiejętności praktycznych i realizację rozwiązań w środowisku pracy. Politechnika Śląska prowadzi obecnie 5 kierunków na studiach dualnych – transport kolejowy, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, mechatronika oraz logistyka – na których kształcenie jest realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami i biznesem.

— W roku 2018 otrzymaliśmy największe w Polsce wśród publicznych uczelni akademickich dofinansowanie w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Studia dualne”. Umożliwiło nam ono realizację aż pięciu projektów studiów dualnych na Politechnice Śląskiej, a tym samym jeszcze lepsze dostosowanie oferty kształcenia przyszłych kadr inżynierskich do potrzeb pracodawców — mówi JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
Pierwsze studia dualne powstały wspólnie z Politechniką Śląską i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jak ważna jest współpraca ze szkolnictwem wyższym dla obecnych i przyszłych inwestorów, wyjaśnia Janusz Michałek, Prezes Zarządu KSSE: — Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to takie zagłębie, jeśli chodzi o motoryzację, więc rozwijamy wszystkie kierunki związane z zaawansowaną nauką, przemysłem przyszłości, Internetem, ICT, logistyką. Politechnika Śląska to taka kuźnia kadr. Większość absolwentów pracuje u naszych inwestorów. Przypomnę, że pierwsze pomysły, które wspólnie realizujemy, to Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Polsko-niemieckie Hybrydowe Centrum Konstrukcji Materiałów Lekkich, studia dualne i wiele, wiele innych.

Tegoroczna edycja Konferencji Edukacja Dualna „EDUAL” jest poświęcone kształceniu kadr inżynierskich w zakresie inteligentnych miast, mobilności przyszłości oraz współczesnego transportu. Wiąże się to z realizacją badań w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 4: inteligentne miasta i mobilność przyszłości. — Rozwój technologiczny i cywilizacyjny naszego społeczeństwa powoduje, że w kraju wciąż rośnie zapotrzebowanie na absolwentów uczelni technicznych. W dobie dynamicznie rozwijających się nowych technologii musimy jednak zmieniać podejście do procesu dydaktycznego. Konieczne jest zwiększenie realnego udziału otoczenia gospodarczego w formułowaniu treści programowych i realizacji nowych form kształcenia — dodaje Rektor.

Bombardier/Alstom, światowy potentat w dziedzinie kolejnictwa i transportu kolejowego, wyposażył dwie pracownie Politechniki Śląskiej na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej w najnowocześniejszy sprzęt i systemy do prowadzenia prac badawczych i kształcenia w zakresie zrównoważonego transportu w miastach i metropoliach. Sprzęt i oprogramowanie posłużą do projektowania pojazdów szynowych oraz sterowania ruchem kolejowym.

— Alstom w Polsce jest największym koncernem produkującym na rzecz kolei. Mamy ponad 4000 pracowników we wszystkich branżach niezbędnych dla transportu kolejowego – zaczynając od automatyki kolejowej, poprzez produkcję różnego rodzaju taboru kolejowego, a skończywszy na serwisie. To wszystko wymaga od nas rozwoju kadr. Pracowników wykwalifikowanych do obsługi maszyn w produkcji, inżynierów w centrach rozwojowych, które posiadamy w Polsce, pracowników do utrzymania naszych pojazdów. Współpracujemy z Uczelnią, aby budować kadry. By miały one doświadczenie i wiedzę niezbędną do podjęcia pracy. Angażujemy się w proces uczenia studentów od samego początku, organizując dla nich laboratoria, wykłady, praktyki. W ten sposób jesteśmy pewni, że absolwent, który kończy uczelnię, ma niezbędne kwalifikacje i wiedzę, żeby podjąć pracę w którymś z naszych zakładów — mówi Sławomir Nalewajka, Dyrektor Zarządzający Alstom Polska.

Politechnika Śląska współpracuje z Miastem Katowice w zakresie wspierania rozwoju zrównoważonego transportu i inteligentnych miast, a także nowoczesnego kształcenia dualnego w tym obszarze w kooperacji z partnerami z przemysłu. Na ten cel w 2021 r. Miasto Katowice przekazało Politechnice Śląskiej w formie dotacji na Strefę Innowacji 4,5 mln zł dofinansowania, a firmy Bombardier/Alstom wyposażyły dwie pracownie w nowoczesny sprzęt  i oprogramowanie do projektowania pojazdów szynowych oraz sterowania ruchem kolejowym. W ramach dotacji powstaną nowoczesne pracownie dydaktyczno-badawcze, m.in. diagnostyki drganiowej środków transportu; nowych technologii dla Studenckich Kół Naukowych czy pracownie systemów sterowania ruchem kolejowym, awioniki systemów logistycznych oraz systemów transportowych i inżynierii ruchu. 

— Zawsze staramy się nasze relacje budować w taki sposób, aby dla każdej ze stron relacja przynosiła korzyści. To nie tylko współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale przede wszystkim z samorządami. Ten trójkąt – biznes, nauka, samorząd –  jest podstawą budowania sukcesu, zarówno dla danego regionu i firm, jak i dla jednostki naukowej czy szkolnictwa wyższego, uczestniczących w takim procesie. Z punktu widzenia miasta jest to na pewno zwiększenie atrakcyjności  samego miasta, powstają nowoczesne laboratoria, rozwija się kształcenie specjalistów na najwyższym, światowym poziomie. Z punktu widzenia firmy to jest ogromne zaplecze kompetencji. Wiemy, że w tej chwili firmy cierpią na brak wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. My dostarczamy nasz potencjał intelektualny, potencjał pracowników, a także potencjał tkwiący w studentach, ich kreatywność, działalność studenckich kół naukowych, realizacje wspólnych projektów i przedsięwzięć. Z kolei na Politechnice Śląskiej jest to wsparcie ze strony Miasta w modernizacje tej pięknej, zabytkowej infrastruktury obiektów zlokalizowanych przy ul. Krasińskiego. W tym roku jest to 4,5 miliona, w przyszłym roku będziemy zamykali część ulicy Kraińskiego, tworząc zamknięty kampus Politechniki Śląskiej, który będzie znaczącym elementem na mapie Katowic. Będzie widać, że Katowice to również bardzo ważny ośrodek kształcenia w zakresie nauk technicznych. Dla nas to możliwość rozwijania kadry – wylicza Rektor.

Miasto Katowice inwestuje w rozwój bazy infrastruktury Politechniki Śląskiej, zwłaszcza wydziałów, które mieszczą się na terenie miasta. — Dbamy o rozwój Politechniki Śląskiej w Katowicach i cieszymy się, że możemy współdziałać. To współdziałanie i dokładanie się do rozwoju przynosi wymierne efekty dla naszego społeczeństwa, rozpoznawalności naszego miasta. Wiemy, że kadra inżynierska jest bardzo potrzebna do tworzenia rozwiązań, z których później korzystamy, implementując je na obszar miasta. Są to rozwiązania komunikacyjne i inne, które dają element prorozwojowy, wzmacniając pozycję Katowic wśród miast nie tylko naszego kraju, ale także Europy i świata. Nie byłoby nowoczesnych firm w naszym mieście, gdyby nie obecność Politechniki Śląskiej, innych uczelni, takich jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, i wszystkich pozostałe. To jest naprawdę wielki potencjał. Żeby móc czerpać i rozumieć know-how, który jest realizowany na świecie, trzeba mieć odpowiednią kadrę. I ta kadra jest właśnie tworzona przez szkoły wyższe, które są w naszym obszarze i które służą wypełnieniu miejsc pracy, tworzonych przez duże firmy — mówi Prezydent Katowic Marcin Krupa.

Sama debata nad studiami dualnymi oraz kształceniem przyszłych kadr inżynierskich w kontekście wyzwań współczesnego transportu w miastach i metropoliach ma ogromne znaczenie dla Politechniki Śląskiej. — Jako uczelnia zlokalizowana w pierwszej w Polsce metropolii oraz w pobliżu jednej z najdynamiczniej rozwijających się specjalnych stref ekonomicznych, zdajemy sobie sprawę, że odpowiednie przygotowanie studentów, tak aby w pełni odpowiadali na potrzeby współczesnego rynku pracy, jest jednym z głównych zadań naszej Uczelni. Dlatego też rozwijanie oferty studiów dualnych na Politechnice Śląskiej jest obecnie jednym z naszych priorytetowych celów w zakresie kształcenia — mówi JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Zmniejszyć uciążliwość środków transportu dla mieszkańców

 Badania naukowe, które są prowadzone m.in. w takich pracowniach przez Politechnikę Śląską, ich wyniki i wdrożenia rozwiązań, mają służyć przede wszystkim samym mieszkańcom i podnieść ich jakość życia. — Badania, które prowadzimy, dotyczą między innymi paliw alternatywnych w transporcie, czyli paliw, które pozwalają zmniejszyć emisję. W ten sposób mamy szansę oddychać czystszym powietrzem. Część naszych badań dotyczy też zmniejszenia hałasu przez środki transportu, co też pozwala nam lepiej żyć. Trudno byłoby wyobrazić sobie życie bez transportu, bez przemieszczania się. Dobrze jest więc wypracować kompromis, i to jest cel naszych badań. Kompromis polegający na tym, aby szkodliwe oddziaływania były jak najmniejsze, a komfort korzystania jak najwyższy. Minimalizowanie negatywnych skutków, oddziaływań transportu poprzez ingerencję w konstrukcję oraz właściwa organizacja w transporcie – połączenie tych dwóch działań pozwala uzyskać w praktyce transport bardzo przyjazny dla mieszkańców — mówi prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej, szef Katedry Transportu Drogowego Politechniki Śląskiej.

Konferencja Edukacja Dualna „EDUAL” – „Inteligentne miasta i mobilność przyszłości” potrwa od 21 do 22 kwietnia i będzie realizowana w trybie zdalnym. Organizatorami wydarzenia są Politechnika Śląska oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a partnerami Miasto Katowice i Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Konferencja została objęta patronatami honorowymi: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

źródło: Politechnika Śląska

 

Admin Admin

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki

KALENDARZ WYDARZEŃ

16
Niedziela
Czerwiec 2024
Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
2728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
imieniny:
Aliny, Anety, Benona