REKLAMA

AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

Na Politechnice najbardziej możliwy jest proces kształcenia w trybie mieszanym

Nauka

Politechnika Śląska w nowym roku akademickim będzie przygotowana na różne scenariusze realizacji procesu kształcenia, w których nauczanie bezpośrednie, kontaktowe będzie przeplatać się z prowadzonym metodami i technikami kształcenia na odległość.

Sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, że nie możemy jednoznacznie przewidzieć, jaki będzie miała wpływ na sposób organizacji kształcenia w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021.

Zdecyduje o tym aktualny na czas realizacji zajęć stan epidemiczny i związane z nim obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, a także charakter prowadzonych zajęć, dotychczas zdobyte doświadczenia w zakresie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz kształcenia bezpośredniego, kontaktowego prowadzonego pod rygorem różnych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia jest traktowane na Politechnice Śląskiej priorytetowo. Powrót studentów w mury Uczelni dla realizacji koniecznych zajęć będzie odbywał się tylko przy zachowaniu zasad bezpiecznej organizacji zajęć i zapewnienia uczestnikom środków dezynfekujących oraz podstawowych środków ochrony osobistej. W przypadku, gdy sytuacja zdrowotna studenta nie pozwoli na wzięcie udziału w zajęciach w formie bezpośredniej, kontaktowej, zostaną umożliwione inne, elastyczne formy kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się.

Istotne znaczenie będą miały również umiejętności, możliwości programowe i sprzętowe studentów, a także konieczność zagwarantowania uczestnikom procesu kształcenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

W zależności od stanu pandemii na Politechnice Śląskiej możliwe są trzy tryby realizacji procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021:

1. Zniesienie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – powrót do stanu sprzed 12 marca 2020 roku z kształceniem prowadzonym w sposób bezpośredni, kontaktowy,

2. Utrzymanie niektórych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – stan charakterystyczny dla okresu od 25 maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w sposób bezpośredni, kontaktowy,

3. Zwiększenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – powrót do stanu pomiędzy 12 marca a 25 maja 2020 roku z kształceniem prowadzonym wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O wyborze jednego z powyższych scenariuszy zdecyduje sytuacja bieżąca. Politechnika Śląska współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z konferencjami rektorów poszczególnych typów uczelni, na bieżąco monitorując sytuację epidemiczną.

Celem działań podejmowanych przez Politechnikę Śląską jest umożliwienie od początku nowego roku akademickiego realizowania zajęć w sposób możliwie zbliżony do tradycyjnego.

W roku akademickim 2020/2021 najbardziej prawdopodobny, rekomendowany jest proces kształcenia w trybie „mieszanym”, czyli część zajęć realizowana będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś pozostała w formie bezpośredniej, kontaktowej. Stwarza on możliwość płynnej zmiany relacji pomiędzy kształceniem online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość a kształceniem bezpośrednim, kontaktowym, gwarantującą ciągłość realizacji zajęć niezależnie od dynamiki sytuacji epidemicznej.

Zajęcia wykładowe, konwersatoryjne i seminaryjne, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zaleca się, aby w miarę możliwości i sytuacji epidemicznej co najmniej połowa zajęć laboratoryjnych i projektowych odbywała się w sposób zdalny, a studenci przychodzili tylko na zajęcia już wcześniej omówione, przygotowane i tylko takie, których absolutnie nie da się przeprowadzić zdalnie.

Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe i inne praktyczne niemożliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej z zastosowaniem procedur sanitarnych minimalizujących ryzyko zakażania się uczestników.

Metody i techniki kształcenia na odległość będą wykorzystywane do prowadzenia konsultacji, odrabiania zajęć spowodowanych nieobecnością prowadzącego lub grupy studenckiej czy realizacji wysoko specjalistycznych zajęć prowadzonych przez specjalistów z innych, również zagranicznych uczelni lub z otoczenia społeczno-gospodarczego.

W celu zaznajomienia studentów pierwszego roku ze specyfiką studiowania na uczelni oraz wzajemnego poznania się i poczucia przynależności do akademickiej wspólnoty, wybrane zajęcia będą realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej.

Kształcenie realizowane w formie bezpośredniej, kontaktowej, niezależnie od stanu epidemii, z uwagi na charakter zajęć prowadzonych na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Śląska, będzie z konieczności stanowić bardzo ważną i konieczną część procesu dydaktycznego.

źródło: Politechnika Śląska

Admin Admin

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

Głosowanie

Zobacz wyniki

REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

30
Środa
Wrzesień 2020
Wrzesień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1234
imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

REKLAMA